Kontaktinformasjon

Varanger Golfklubb
Postboks 228
9811 Vadsø

Kontonr: 
4930.15.58480
Telefon:
934 30 100
Epost: post@varangergolf.no
Org.nr: 986670742
   


Webredaktør: Jens Betsi

 

Bli golfspiller du også!

vtg2017

Varanger Golfklubb har i 2016 kjøpt en egen golfbane. Banen er under kontinuerlig utvikling og må sies å være i svært god stand. Nå søker vi etter flere golfspillere!

Viste du at

  • Golf er Norges tredje største idrett med 125.000 spillere og at den helsemessige gevinsten av dette er beregnet til 190 milliarder kroner?

  • At dersom du midt i livet går fra en passiv tilværelse til å spille golf på et moderat nivå kan forlenge livet med ett par år?

  • Dersom du tar Veien til golf (VTG) hos Varanger Golfklubb gir det deg fritt spill på vår bane inntil 2 år fremover i tid?

Vi i Varanger Golfklubb ønsker deg velkommen inn i et sosialt fellesskap hvor vi kan garantere at du trives!

Varanger Golfklubb vil avholde VTG-kurs våren 2017. Kurset varer i 12 timer fordelt på flere ettermiddager. Oppstart er satt til 20. april kl 18.00. Videre program avtales nærmere.

Interesserte bes ta kontakt med Varanger Golfklubb på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. snarest mulig.

Utkast til terminliste klar

Turneringskomiteen har laget utkast til terminliste for 2017.

Om noen har innspill så tar komiteen gjerne imot det.

Send dine innspill til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Medlemsinfo 1 2017

Gleder du deg til årets sesong?

Styret er igang med å forberede det meste, men våren kan vi jo ikke beslutte.

Har du tru på at Varanger golfpark åpner tidlig etter alt arbeidet som ble lagt ned i fjor?

Her får du informasjon fra styret i Medlemsinfo 1/2017.

Kanskje kommer våren snart?

Ute

 

 

Årsmøte 2017

Dugnad

Årsmøtet 2017 ble avholdt 28. februar. Det var tilbakeblikk på 2016, og nå ser vi fram mot årets sesong. 
Les årsmøteprotokollen.

Medlemskontigent og greenfee 2017

Årsmøtet i Varanger Golfklubb fastsatte følgende medlemskontigent og green fee priser for 2017:

Meldemskontigent2017

greenfee2017

I tillegg vil de som kjøper spillerett fra Varanger Golfpark AS (pt kr 7.000,-) tilbys gratis sesonggreen fee det året de kjøper spilleretten

Planer 2017

På årsmøtet i Varanger Golfklubb legges det opp til informasjon utover de vanlige årsmøtesakene. Dette er informasjon om nye utviklingsprosjekter 2017, baneoppgaver 2017 samt at det vil bli gitt informasjon om status i Varanger Golfpark AS.

Av nye utviklingsprosjekter er det omsøkt og etter hvert godkjent oppføring av 27 nye utslagssteder (tee steder) samt nytt idrettsbygg (garasje). De nye utslagsstedene skal bygges opp fra grunnen av. Det er mulig at plasseringen vil endres noe i fht dagens situasjon. Det som er sikkert er at de vil bli nye og større (matter på 3 x 2 m) og bygd opp av komprimerbare masser. Nedenfor er det en illustrasjon av hvordan disse kan komme til å se ut.

utslagsteder

Varanger Golfklubb har fått tilbud om å overta en relativt nyoppført garasje fra Forsvaret. Denne er i dag plassert på Forsvarets eiendom i Laksebybukt og vil bli delvis demontert og flyttet til golfbanen. Bygget er på ca 120 m2 og vil gi husly for våre maskiner og utstyr.

Av baneprosjekter forøvrig er det planlagt å sande- og børste greenene. Med bakgrunn i erfaringer fra sist sesong vet vi at noen greener må justeres med mer sand og alle bør børstes og valses på nytt. Videre har vi også et ønske om å «shine opp» området rundt putte-green. Ellers påpeker banekomiteen også at generelt forskjønningsarbeid bør prioriteres og de omtaler spesielt nytten ved hulladopsjon. Dette er noe som absolutt bør videreføres.

Golfbox

Samarbeidspartnere

SPb1

Sector Alarm

 Harila 

eltele

 

 Ishavskraft