Kontaktinformasjon

Varanger Golfklubb
Postboks 228
9811 Vadsø

Kontonr: 
4930.15.58480
Telefon:
934 30 100
Epost: post@varangergolf.no
Org.nr: 986670742
   


Webredaktør: Jens Betsi

 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

I hht lovnorm/vedtekter for Varanger Golfklubb §13 pkt (2) innkaller styret herved til ekstraordinært årsmøte Onsdag 22.08 2018 kl 20.00 (rett i etterkant av Norconsulttreff). Sakslisten for møtet er som følger;

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Utvidelse av klubbhus Varanger Golfpark

Styret har ved tidligere anledning lagt ut  skissetegninger for utvidelsen av klubbhuset. Finnmark Idrettskrets forvalter et eget anleggsfond som skal understøtte videre prosjektering av slike tiltak. Søknad om tilskudd til videre prosjektering krever positivt vedtak av årsmøtet. Det vil bli sendt ut et mer fyllestgjørende sakskompleks i god tid før årsmøtet.

Vi ber medlemmene merke seg tidspunktet. Vi møtes på klubbhuset.

Styret

Golfbox

Samarbeidspartnere

 

Sponsorer