Kontaktinformasjon

Varanger Golfklubb
Postboks 228
9811 Vadsø

Kontonr: 
4930.15.58480
Telefon:
934 30 100
Epost: post@varangergolf.no
Org.nr: 986670742
   


Webredaktør: Jens Betsi

 

Ekstraordinært årsmøte og årsfest 2019

Fredag 15.11 2019 kl 18.00 er det innkalt til ekstraordinært årsmøte med påfølgende årsfest. Både årsmøtet og årsfesten foregår på Scandic Vadsø hotell.

 

I det ekstraordinære årsmøtet vil det bli invitert til investeringsbeslutning om utvidelse av klubbhuset. Prosjektet er etter hvert spesifisert mht samlede kostnader og ikke minst nødvendig dugnadsinnsats. I tilknytning til denne saken vil det også bli en redegjørelse for status, utfordringer og de veivalg klubben på mange måter står foran.

 

Årsfesten vil i tillegg til å være en hyggelig sosial sammenkomst med god mat og drikke også inneholde utdeling av premier til de som har fortjent dette. Kort fortalt har 2019 vært et svært godt år sportslig for Varanger Golfklubb og det må vi feire!

 

Styret håper med dette at så mange som mulig tar seg tid til å stille opp denne fredagen for å være med å ta viktige beslutninger samt ikke minst delta på festen! Påmelding til årsfest gjøres til Per Ivar på 958 37727, eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

sommer19

Golfbox

Samarbeidspartnere

SPb1

Sector Alarm

 Logo Harila 

eltele

 Logo Norconsult