Kontaktinformasjon

Varanger Golfklubb
Postboks 228
9811 Vadsø

Kontonr: 
4930.15.58480
Telefon:
934 30 100
Epost: post@varangergolf.no
Org.nr: 986670742
   


Webredaktør: Jens Betsi

 

Avtalevilkår forhåndsbetaling

Avtalevilkår forhåndsbetaling

AVTALEVILKÅR VED BESTILLING AV GREENFEE, TURNERING, SIMULATOR, PROTIME ELLER KURS

  1. Innledning

Ved bestilling av greenfee, turnering, simulator, protime eller kurs aksepterer bestiller denne avtalen. Avtalen regulerer rettigheter og plikter mellom bestiller og klubben.

Ved bestilling av greenfee, turnering, simulator, protime eller kurs er det påkrevd med forhåndsbetaling.

Angrerettloven kommer ikke til anvendelse, jf. angrerettloven § 22 bokstav m. Det forhåndsbetalte refunderes ikke og bestillingen kan ikke endres, utover i de tilfeller som fremgår av denne avtalen.
Unntak fra Angrerett – Angrerettloven §22 punkt m) 

  1. Refusjon

Klubben refunderer det som er forhåndsbetalt dersom:

  • banen er stengt når gruppen/greenfeespilleren har starttid
  • stengt bane eller andre grunner medfører at turneringen blir avlyst
  • stengt bane eller det foreligger andre forhold hos klubben eller treneren som medfører at bestilt protime eller kurs blir avlyst
  • simulator er stengt når bestilleren har spilletid

Beslutning om å stenge banen (golfbanen og/eller treningsområdet) fattes av klubben når dette finnes nødvendig av hensyn til banen, spilleres sikkerhet eller offentlige pålegg eller råd. Banen kan bli stenget eller gjenåpnet med kort varsel. Beslutningen formidles enten på stedet, på klubbens nettsider eller som melding til den enkelte spiller.

Ved stengt bane vil klubben ikke under noen omstendigheter kunne holdes ansvarlig for utgifter eller tap som spilleren har hatt eller får utover det beløp som er forhåndsbetalt til klubben (og da kun i de tilfeller som er spesifikt angitt over).

  1. Endring av bestilling

Greenfeespillere kan endre bestilt starttid inntil 2 timer før oppsatt starttid. Starttiden kan enten bookes til en ny ledig starttid eller omgjøres til en personlig greenfeebillett. Opprinnelig starttid kan ikke endres mer enn en gang.

Turneringsdeltagere kan melde seg av en turnering inntil utløpet av oppgitt påmeldingsfrist. Betalt startkontingent og evt. greenfee vil bli refundert. Etter påmeldingsfristen har spilleren ved eventuell avmelding ikke rett til refusjon.

Bestilleren av simulator kan endre bestilt spilletid inntil 24 timer før oppsatt spilletid. Spilletiden kan enten bookes til en ny ledig spilletid eller omgjøres til en personlig billett. Opprinnelig spilletid kan ikke endres mer enn en gang.

  1. Ansvar

De alminnelige erstatningsregler gjelder for golfspill. Den enkelte spiller er selv ansvarlig for sine handlinger og skal opptre aktsomt og hensynsfullt overfor sine medspillere og omgivelser (forbipasserende, naboeiendommer, klubbens eiendom osv.)