Kontaktinformasjon

Varanger Golfklubb
Postboks 228
9811 Vadsø

Kontonr: 
4930.15.58480
Telefon:
934 30 100
Epost: post@varangergolf.no
Org.nr: 986670742
   


Webredaktør: Jens Betsi

 

Slopetabell Klubbhandicap

Slopetabellen er gjeldende fra 2016.

                             Klubbhandicap 37 - 54

                             Varanger Golfklubb

 

 

                 HERRER

 

 

DAMER

HCP

Gult

Rødt

 

Rødt

37

40

36

 

40

38

41

37

 

41

39

42

38

 

42

40

43

39

 

43

41

44

40

 

44

42

45

41

 

45

43

46

42

 

46

44

47

43

 

47

45

48

44

 

48

46

49

45

 

49

47

50

46

 

50

48

51

47

 

51

49

52

48

 

52

50

53

49

 

53

51

54

50

 

54

52

55

51

 

55

53

56

52

 

56

54

57

53

 

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbeidspartnere

SPb1

Sector Alarm

 Logo Harila 

eltele

 Logo Norconsult