Kontaktinformasjon

Varanger Golfklubb
Postboks 228
9811 Vadsø

Kontonr: 
4930.15.58480
Telefon:
934 30 100
Epost: post@varangergolf.no
Org.nr: 986670742
   


Webredaktør: Jens Betsi

 

Satser for medlemskontigent

Kontingent medlem Varanger golfklubb:

Barn

0 – 14 år

Kr  100,-

Ungdom (også fjernmedlem)

15 -26 år

Kr 500,-

Voksen (hovedmedlem)

27 – 67 år

Kr 1600,-

Ektefelle/Samboer (også fjernmedlem)

Kr 600,-

Pensjonist

Over 67 år

Kr 1100,-

Fjernmedlem voksen (utenom Øst-Finnmark)

Kr 900,-

Voksen ordinær medlem første år (nybegynner)

Kr 1000,-

Maks samlet kontingent for en familie (husstand)

Kr 2700,-

 

Alder betyr det årstallet en fyller år.

Faktura for medlemskontingent sendes årlig normalt til din oppgitte epost adresse etter årsmøtet som avvikles i februar.

Nye medlemmer kan allerede nå betale inn medlemskontingent til Varanger Golfklubb.

Du må først sende inn innmeldingsskjema til klubben, se i menyen "Bli medlem"


Kontonr: 4930 15 58480

Husk å merke innbetaling med medlemskontingent og navn.

VIPPS: 112473 Varanger golfklubb

Eventuell utmelding av klubben må skje skriftlig innen 31.desember, ellers vil klubbens påløpende kostnader pr. medlem bli krevd påløpende år.

Vi bruker den epost-adressen som hvert medlem har registrert i sin profil i Golfbox, så vær vennlig å påse at dine opplysninger er riktige i Golfbox!

 

Samarbeidspartnere

 

Sponsorer