Kontaktinformasjon

Varanger Golfklubb
Postboks 228
9811 Vadsø

Kontonr: 
4930.15.58480
Telefon:
934 30 100
Epost: post@varangergolf.no
Org.nr: 986670742
   


Webredaktør: Jens Betsi

 

ÅRSMØTET I VARANGER GOLFKLUBB 15.04 2021

Årsmøteprotokoll finner du her.


Saksliste og sakspapirer ligger vedlagt her 

Ny pro-shop med demo av Callaway

proshop

Taket montert i det nye klubbhuset

Denne helga ble det montert opp tak i det nye klubbhuset. Med nøyaktig grunnarbeid og godt verktøy går det meste godt. Legg til at en fantastisk dugnadsgjeng her representert ved Terje, Are og Magnus øste av sine krefter. Da må det bli bra.

tak

Årsmøte 2021

Styret i Varanger Golfklubb har i møte 14.01 2021 besluttet at årsmøtet 2021 skal avholdes torsdag 18.03 2021. I hht klubbens vedtekter, § 13, skal årsmøtet kunngjøres minst 1 måned før det finner sted. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet utover vanlige årsmøtesaker må være styret i hende innen 01.03 2021.

Styret

Status klubbhus

Hei golfere!

Innvendig arbeid med klubbhuset går radig. Målet om at alt skal være ferdig til våren er godt innenfor rekkevidde. Nå har vi åpnet opp mellom det gamle og det nye. I den anledning fant vi en hilsen fra Aron Bedi datert 13.06 2004 (se bilde under). Aron kan få sine 2 kr tilbake ved å kontakte undertegnede. Jeg har også forsøkt å sette sammen en liten bildeserie som viser dugnadsinnsatsen frem til nå. Status er at alle tak og vegger er isolert og plastret. Taket er lektret ferdig. Det gjenstår noe vegg å lektre. Deretter skal delevegger settes opp slik at rørlegger og elektriker kan komme inn å gjøre sine installasjoner.

Vi regner med at vi er ferdige med lektring og delevegger før jul. Da vil det være en periode med stillstand i dugnadsarbeidet til det igjen blir klart for plateslåing av tak og vegger. Har du arbeidslyst og dugnadsinteresse er det bare å melde fra til undertegnede.

mvh 
Jens og dugnadsgjengen
dugnad1dugnad2

dugnad3dugnad4

dugnad5dugnad6

dugnad7dugnad8

Ekstraordinært årsmøte Varanger golfklubb

Med bakgrunn i at Per Ivar Harila har ønsket å fratre sine verv som styrets nestleder i Varanger Golfklubb og som styreleder i Varanger Golfpark med umiddelbar virkning må det gjøres nyvalg. Det er klubbens årsmøte som har myndighet til å forestå diss evalgene. Styret har besluttet at det innkalles til ekstraordinært årsmøte som avvikles som et skriftlig årsmøte i tråd med retningslinjer fra Norges Idrettsforbund jfr https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/skriftlige-arsmoter/

Innkallingen til ekstraordinært årsmøte ble gjort i egen mail til medlemmene fredag 23.10 2020. Frist for å avgi stemme er satt til torsdag 05.11 2020 kl 18.00.

Vedlagt sakspapirer som redegjør for den skriftlige saksbehandlingen og hvordan stemmegivingen vil finne sted. Medlemmene skal først velge styremedlem til Varanger Golfklubb og deretter blant styrets medlemmer velge styrets nestleder. Ytterligere skal man velge styremedlem til Varanger Golfpark AS og deretter blant dette styrets medlemmer velge styreleder. Valgkomiteen har utarbeidet og lagt frem følgende forslag;

  • Som nytt styremedlem til Varanger Golfklubb velges Christoffer Tennås Pedersen. Som ny nestleder til styret i Varanger Golfklubb velges Beate W Søvsø
  • Som nytt styremedlem til Varanger Golfpark AS velges Terje Skansen. Som ny styreleder til styret i Varanger Golfpark AS velges Terje Skansen

Stemmer avgis pr mail til post»varangergolf.no innen 05.11 2020 kl 18.00. For stemmegiving se sakspapirer.

Med hilsen

Styret i Varanger Golfklubb

Samarbeidspartnere

 

Sponsorer