Kontaktinformasjon

Varanger Golfklubb
Postboks 228
9811 Vadsø

Kontonr: 
4930.15.58480
Telefon:
934 30 100
Epost: post@varangergolf.no
Org.nr: 986670742
   


Webredaktør: Jens Betsi

 

Årsmøte 2021

Styret i Varanger Golfklubb har i møte 14.01 2021 besluttet at årsmøtet 2021 skal avholdes torsdag 18.03 2021. I hht klubbens vedtekter, § 13, skal årsmøtet kunngjøres minst 1 måned før det finner sted. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet utover vanlige årsmøtesaker må være styret i hende innen 01.03 2021.

Styret

Status klubbhus

Hei golfere!

Innvendig arbeid med klubbhuset går radig. Målet om at alt skal være ferdig til våren er godt innenfor rekkevidde. Nå har vi åpnet opp mellom det gamle og det nye. I den anledning fant vi en hilsen fra Aron Bedi datert 13.06 2004 (se bilde under). Aron kan få sine 2 kr tilbake ved å kontakte undertegnede. Jeg har også forsøkt å sette sammen en liten bildeserie som viser dugnadsinnsatsen frem til nå. Status er at alle tak og vegger er isolert og plastret. Taket er lektret ferdig. Det gjenstår noe vegg å lektre. Deretter skal delevegger settes opp slik at rørlegger og elektriker kan komme inn å gjøre sine installasjoner.

Vi regner med at vi er ferdige med lektring og delevegger før jul. Da vil det være en periode med stillstand i dugnadsarbeidet til det igjen blir klart for plateslåing av tak og vegger. Har du arbeidslyst og dugnadsinteresse er det bare å melde fra til undertegnede.

mvh 
Jens og dugnadsgjengen
dugnad1dugnad2

dugnad3dugnad4

dugnad5dugnad6

dugnad7dugnad8

Ekstraordinært årsmøte Varanger golfklubb

Med bakgrunn i at Per Ivar Harila har ønsket å fratre sine verv som styrets nestleder i Varanger Golfklubb og som styreleder i Varanger Golfpark med umiddelbar virkning må det gjøres nyvalg. Det er klubbens årsmøte som har myndighet til å forestå diss evalgene. Styret har besluttet at det innkalles til ekstraordinært årsmøte som avvikles som et skriftlig årsmøte i tråd med retningslinjer fra Norges Idrettsforbund jfr https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/skriftlige-arsmoter/

Innkallingen til ekstraordinært årsmøte ble gjort i egen mail til medlemmene fredag 23.10 2020. Frist for å avgi stemme er satt til torsdag 05.11 2020 kl 18.00.

Vedlagt sakspapirer som redegjør for den skriftlige saksbehandlingen og hvordan stemmegivingen vil finne sted. Medlemmene skal først velge styremedlem til Varanger Golfklubb og deretter blant styrets medlemmer velge styrets nestleder. Ytterligere skal man velge styremedlem til Varanger Golfpark AS og deretter blant dette styrets medlemmer velge styreleder. Valgkomiteen har utarbeidet og lagt frem følgende forslag;

  • Som nytt styremedlem til Varanger Golfklubb velges Christoffer Tennås Pedersen. Som ny nestleder til styret i Varanger Golfklubb velges Beate W Søvsø
  • Som nytt styremedlem til Varanger Golfpark AS velges Terje Skansen. Som ny styreleder til styret i Varanger Golfpark AS velges Terje Skansen

Stemmer avgis pr mail til post»varangergolf.no innen 05.11 2020 kl 18.00. For stemmegiving se sakspapirer.

Med hilsen

Styret i Varanger Golfklubb

Banen stenger søndag 18. oktober

Da er årets sesong snart over. Søndag 18.10.2020 stenger banen. Vi ses igjen til våren, og alt er nå klart for inne sesongen. Golfsimulatoren er åpen for spill. Se informasjon i menypunktet Vadsø golfsimulator og http://www.vadsogs.ibooking.no/ 

Finnmarksmestere 2020 og FGT vinnere

Det ble en fantastisk flott helg i Alta når Finnmarksmestere og vinnere av Finnmark golftour (FGT) skulle kåres. Varanger golfklubb tok seieren hjem, og Vivian og Johannes kan nå krone seg med tittelen Finnmarksmester 2020. Vi gratulerer så mye!

FMvinnere2020

Det ble en nesten storeslem i Finnmark golftour sammenlagt.

Varanger golfklubb tok  seieren i FGT klassene Herrer A ved Geir Koppen, og her ble Johannes Betsi nr 3.

Det ble seier i FGT Damer B ved Laila Dahl, og seier i klassen Herrer B ved Svein J. Pedersen. Her ble Bjørn Erik Mikkola nr 2.

I Senior klassen vant Stig Evald Andersen.

Tore Lønhaug vant også sammenlagt helgens turnering i klassen Herrer B, og tok også en 3. plass i FGT klassen Herrer B

Ragnhild Evjen Angell ble nr 2 i FM, og nr 3 i FGT damer A.

Vi gratulerer alle vinnere!

 FGT vinnere


Det ble flere fine plasseringer på Varanger golfklubb sine spillere. Her er oversikten med de tre beste plasseringene:

 

FM 2020 DAMER

1)    Vivian Vara Varanger golfklubb ( etter omspill mot Ragnhild)

2)    Ragnhild Evjen Angell Varanger golfklubb

3)    Ann Kristin Wirkola Alta Golfklubb

FM 2020 HERRER 

1)    Johannes Betsi Varanger golfklubb ( etter omspill mot Ken )

2)    Ken Ingebrigtsen Alta Golfklubb

3)    Hans Petter Hillestrøm Alta Golfklubb

FGT 2020 SAMMENLAGT DAMER A

1)    Heidi Johansen Alta Golfklubb

2)    Ann Kristin Wirkola Alta Golfklubb

3)    Ragnhild Evjen Angell Varanger golfklubb 

FGT 2020 SAMMENLAGT HERRE A

1)    Geir Koppen  Varanger golfklubb

2)    Ken Ingebrigtsen Alta Golfklubb

3)    Johannes Betsi Varanger golfklubb

FGT 2020 SAMMENLAGT DAMER B

1)    Laila Dahl Varanger golfklubb

2)    Lillian Cirka Nora Alta Golfklubb

3)    Kirsten Wirkola Alta Golfklubb


FGT 2020 SAMMENLAGT HERRE B

1)    Svein J Pedersen Varanger golfklubb

2)    Bjørn Erik Mikkola Varanger golfklubb

3)    Tore Lønhaug Varanger golfklubb

FGT 2020 SAMMENLAGT HERRE SENIOR

1)    Stig Evald Andersen Varanger golfklubb

2)    Kjell Arne Knudsen Alta Golfklubb

3)    Bjørnar Simonsen Alta golfklubb

Gratulere alle sammen!

 

Klubbmestere 2020

Klubbmestere 2020 ble Vivian Wara og Geir Koppen. Vi gratulerer så mye. Det var 32 spillere som fikk en golfhelg i både regn og sol. I klassen Senior Herrer var det Audun Sander Pedersen som vant, og i klassen Stableford var det Christoffer Sander Pedersen som gikk av med seieren. Vi gratulerer alle sammen!

Klubbmestere2020

Samarbeidspartnere

 

Sponsorer