Kontaktinformasjon

Varanger Golfklubb
Postboks 228
9811 Vadsø

Kontonr: 
4930.15.58480
Telefon:
934 30 100
Epost: post@varangergolf.no
Org.nr: 986670742
   


Webredaktør: Jens Betsi

 

Årsmøte 2022

Styret har besluttet å innkalle til årsmøte 2022 torsdag 21.04 2022 kl 20.00 på rådhuset i Vadsø. Vedlagt sakspapirer til årsmøtet.

Sakspapirer

Årsmøte og årsfest 2022 avlyst

På grunn av lav påmelding har styret besluttet å flytte årsfesten til nærmere sesongstart. Også årsmøtet er utsatt til over påske. Det vil komme ny innkalling til årsmøte.

Styret

Rehabilitering av handicap

Varanger Golfklubb og Varanger Golfpark fant i fellesskap ut at de skulle tilegne den selvutnevnte byggelederen for det nye klubbhuset en rehabilieringspakke! Styrene mente åpenbart at byggelederrollen hadde gått kraftig ut over byggelederens handicap og at en større rehabilitering var nødvendig!

Les mer om resultatet av rehabiliteringspakken

Nytt fra styret

Både avslutningen av inneværende sesong og planlegging av ny er i full gang. I denne anledning er det noen forhold vi ønsker tilbakemelding fra medlemmene på;

 • Årsfest 2021, årsmøte 2022. Styret foreslår at disse to seansene slås sammen i et og samme møte. Først avholdes årsmøte med vanlige årsmøtesaker samt informasjon om kommende sesong (terminliste, turneringer osv) deretter avvikles årsfesten hvor også det deles ut premier tild de som har fortjent dette. Styret foreslår at man søker å avvikle dette i siste halvdel av mars-2022 og da selvsagt på vårt nye, fantastiske klubbhus!
  • Innspill, forslag til dette og ev alternative arrangementer mottas med takk
  • Konkrete forslag til datoer er også ønskelig
 • Pro-tilbud 2022. Vi er i dialog med Ola Axelsson (Golfbutikken, Kragerø) om et opplegg for tilbud av pro timer i 2022. Her kan det være snakk om både gruppetimer og enkelttimer. Aktuelt tidspunkt for dette er i uke 22 (dvs frem til 02.06 2022). Vi har her flere muligheter; -enten kan klubben garantere for et gitt antall timer/dager for når han skal være her eller så setter vi opp en liste over interesserte som da danner grunnlaget for hvor lenge han blir her. I tilfelle det første, hvor klubben f eks kjøper han for 2 dager, kan det resultere i at ikke alle får et tilbud.
  • Her både ønsker og behøver vi tilbakemelding fra de som ønsker pro timer med Axelsson
  • Gi også innspill på om man ønsker gruppetimer eller enetimer og ev hvor mange
 • Valg og deltakelse. På årsmøtet (ev i mars) skal det foretas nyvalg til både styret og til komiteer. Det er viktig at så mange som mulig engasjerer seg i klubbens drift. Ta kontakt selv om du skulle øsnke å sitte i styret, i traktoren eller i pro-shop. Alle jobber er like viktig og like nødvendig!

Banen stenger 17. oktober 2021

Det kunngjøres at banen stenger for sesongen søndag 17.10.2021.

Uavhengig av det vil banen være stengt dersom det er frost i gresset.

Vi takker for årets sesong, og styret er allerede godt i gang med å forberede neste sesong!

Så minner vi om at golfsimulatoren er åpen hele vinteren, så start treningen nå!

Du må registrere deg og booke time på http://www.vadsogs.ibooking.no/

Det er mulig å kjøpe enkelttimer, klippekort eller årskort.  Kanskje et gavekort til jul også er en god idé? 

Klubbmestere 2021

Årets klubbmesterskap gikk av stabelen helgen 4. - 5. september. Vi gratulerere Geir Koppen og Ragnhild Evjen Angell som stakk av med seieren og er årets klubbmestere.

Klubbmestere2021VGK

I klasser Herrer senior var det Stig Evald Andersen som tok seieren.

Resultatlister klubbmesterskap 2021

 

Samarbeidspartnere

 

Sponsorer