Kontaktinformasjon

Varanger Golfklubb
Postboks 228
9811 Vadsø

Kontonr: 
4930.15.58480
Telefon:
934 30 100
Epost: post@varangergolf.no
Org.nr: 986670742
   


Webredaktør: Jens Betsi

 

Veien til golf kurs

VTGskritt

Da kan vi med glede invitere til årets første VTG-kurs. Kurset representerer veien inn til golfsporten og det sosiale fellesskapet Varanger golfklubb representerer. Her får man en god innførsel i både golfspillet, reglene, særlige hensyn og mye annet. Kurset har både teoretisk del og en praktisk del. Ved gjennomført kurs får man utdelt kursbevis samt at man blir registrert med spillerett til golf.

Første kurskveld er mandag 7. mail kl 18.00 i lokalene til Vadsø golfsimulator. Inngangen til dette lokalet finner du på sydsiden av Vadsø Torg (dvs på den siden som vender mot Hermetikken). Man må gå opp en av de to trappene (den som er nærmest Tollbugata) som finnes her for å komme inn i lokalet. Videre kursforløp avklares på første kurskveld. Knut Larsen er kursinstruktør. Meld deg på til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. om du vil være med og spille golf i sommer.

 

Årsmøte Varanger golfklubb

Årsmøte Varanger Golfklubb 2018 avholdes på Scandic hotell tirsdag 6. mars kl 18.00. I hht lovnorm for Varanger Golfklubb, §13, skal fullstendig saksliste for årsmøtet sendes ut senest 1 uke før årsmøtet. Fullstendig saksliste er som følger:

1.               Godkjenne stemmeberettigede

2.               Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

3.               Velge dirigent, referent samt 2 medl til å underskrive protokoll

4.               Behandle klubbens årsmelding

5.               Behandle klubbens regnskap i revidert stand

6.               Behandle andre forslag og saker

7.               Fastsette medlemskontigent 2018

8.               Vedta klubbens budsjett 2018

9.               Foreta følgende valg:

                   a) leder og nestleder

                   b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

                   c) øvrige valg i hht vedtatt organisasjonsplan

                   d) 2 revisorer

                   e) fullmakt til styret til å utnevne representanter til ting etc

                   f) valgkomite med leder og 2 medlemmer, 1 varamedlem

Sakspapirer for årsmøtesaker 4-9 finnes tilgjengelige her.

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til Scandic hotell tirsdag 6. mars 2018 kl 18.00.

 

Årsmøte Varanger Golfklubb

Årsmøte Varanger Golfklubb 2018 avholdes på Scandic hotell tirsdag 6. mars kl 18.00. I hht lovnorm for Varanger Golfklubb, §13, skal fullstendig saksliste for årsmøtet sendes ut senest 1 uke før årsmøtet. Fullstendig saksliste er som følger:

1.               Godkjenne stemmeberettigede

2.               Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

3.               Velge dirigent, referent samt 2 medl til å underskrive protokoll

4.               Behandle klubbens årsmelding

5.               Behandle klubbens regnskap i revidert stand

6.               Behandle andre forslag og saker

7.               Fastsette medlemskontigent 2018

8.               Vedta klubbens budsjett 2018

9.               Foreta følgende valg:

                   a) leder og nestleder

                   b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

c) øvrige valg i hht vedtatt organisasjonsplan

d) 2 revisorer

e) fullmakt til styret til å utnevne representanter til ting etc

f) valgkomite med leder og 2 medlemmer, 1 varamedlem

Sakspapirer for årsmøtesaker 4-9 finnes tilgjengelige på varangergolf.no. Vi ønsker alle medlemmer velkommen til Scandic hotell tirsdag 6. mars 2018 kl 18.00.

Årets første kurs starter i simulator

Vår eminente kursinstruktur Knut Larsen har allerede nå besluttet å igangsette årets første VTG-Veien til golf kurs. Bakgrunnen er at vi har samlet opp en del interesserte som vi vil tilby kurs så snart som mulig. Vil du bli med? Kontakt oss på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Første kurskveld i simulator starter opp allerede torsdag 15. mars kl 18-20. Vi ønsker at disse nye deltakerne på denne måten skal kunne få delta på nybegynner-treningen Vidar har i simulatoren utover senvinter/vår. 

VTGskritt

Innkalling til årsmøte 2018

logo
I tråd med vedtekter/lovnorm §13 innkalles det herved til årsmøte i Varanger Golfklubb. Årsmøtet finner sted på Scandic Vadsø 6. mars 2018 kl 18.00.

På sakslista står vanlige årsmøtesaker. Saker som medlemmer ønskes behandlet  må være styret i hende senest innen 20. februar 2018. Saker sendes styret på #This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.#

Styret

 

 

Premiere film

På årsfesten fikk vi for første gang se drone filmen fra Varanger golfpark. Varanger er vakker Se filmen her!

 

Dronefilmvgk

Årsfest med vinnere

Det ble en flott årsfest med mye god mat og utdeling av premier til sesongens vinnere.

Jens mimret om en sesong med rekorddeltakelse på våre turneringer, mye dugnadsinnsats og alt vi har fått til. Han takket også alle våre sponsorer. 

At også den sportslige siden går veldig bra med våre juniorer i front er veldig gledelig.

Jbcj

Her er våre to juniorer som gjør oss alle stolte. de fikk sine velfortjente premier. Johannes ble årets klubbmester og Chris Johan ble Nord Norsk mester. Vi gleder oss allerede til neste sesong!

Golfbox

Samarbeidspartnere

 

Sponsorer